logo

line

banner

line
Разходомоери • Diessel

             

Като една от водещите компании за измервателна и обработваща техника, GEA Diessel се е специализирала във всичко, което тече. За хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки, GEA Diessel ппредлага, както цели производствени мощности, така и отделни компоненти и разходомери.

pdf_icoСпецификация

Предимства

• Добро съотношени цена/качество(DI-CHECK)
• Абсолютно хигенична измерваща част за всички диметри тръби(DI-CHECK)
• Не са необходими допълнителни уреди(DI-CHECK)
• Подобряване на икономическите показатели,
чрез намаляване на загубите на продукт(DI-CHECK)
• Възможност за прикачване на допълнителни уреди
с цел повече възможности
(DI-CHECK)
• Дисплей с възможност за завъртане (IZMAG)
• влаго-устойчива клавиатура (IZMAG)
• свободно избираеми връзки (IZMAG)
• липса на подръжка (IZMAG)
• Възможност за връзка чрез Bluetooth (IZMAG)
• Възможност за измерване на Brix, % OG, ° Plato,
обем алкохол и др.
(DI-LIQUI)
•Възможност за измерване на различни течности с един уред (DI-LIQUI)
•Възможност за измерване на концентрация на СО2 (DI-WAVE)
•Възможност за запаметяване на различна допълнителна информация (DI-LAB) 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line
Берил Ж ЕООД , гр. София 1179 ул, Цветан Лазаров 11А, 02 483 0639 beril@beril-j.com